Müşteri Portalı

IC Karasu Port - Gıda Giriş ve Kontrol Kapısı İlanı

IC Karasu Port, 11 Mart 2017 Tarih ve 30004 sayılı resmi gazetede Gıda Giriş ve Kontrol Kapısı olarak ilan edilmiştir.