Depolama Hizmetleri

Depolama Hizmetleri
Tamamı “Gümrüklü Geçici Depolama Sahası” statüsünde olan liman sahamız içerisinde dökme yük, genel kargo, proje kargo ve konteyner yükleri için depolama hizmetleri verilmektedir.

Kapalı Depolar 
6 adet 1.000’er m2 ve 1 adet 500 m2 olmak üzere toplam 6.500 m2 kapalı depolarımızda her türlü dökme yük, genel kargo ve proje yükleri stoklanabilmektedir.

Yatırım projelerimiz doğrultusunda 2022 yılı içerisinde toplam 20.000 ton kapasiteli 6 adet depo yapılacaktır.


Açık Depolama Sahaları
Liman sahamız içerisindeki tamamı beton zemine sahip açık alanlarımızda dökme yük, genel kargo, proje kargo depolama hizmetleri sunmaktayız.